Kandidaat Rob van Iersel

Advies lokale kandidatencommissie

Rob heeft ervaring op bestuurlijk niveau, zowel lokaal, bij het Rijk en ook Europees. Deze ervaring en kennis op verschillende beleidsterreinen weet hij goed neer te zetten in de beide gesprekken. Rob is weloverwogen in zijn opvattingen en inhoudelijk goed onderlegd. Hij laat zich niet snel afleiden van zijn lijn en koers. Rob wil zijn kennis en ervaring op diverse inhoudelijke thema’s in de gemeenteraad uitdragen.

Als coördinator van drie beleidsthema’s bouwen, wonen, economie en mobiliteit is hij nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het beleid van Volt Utrecht. Hij gaat hierbij grondig te werk. Daarnaast staan de thema’s duurzaamheid en migratie hoog op zijn agenda.
Hij verbindt zich makkelijk met mensen in zijn de omgeving, laat zien goed te kunnen luisteren. Het vormen van coalities ziet hij als basis om de doelen van Volt te behalen. Hij heeft hier aantoonbare ervaring mee in zijn werk nu en in het verleden. Rob is een teamplayer, hoeft niet persoonlijk in de spotlights te staan naar buiten toe. Binnen de partij wil hij wel zichtbaar zijn en zál hij meesturen.
Vanuit de inhoud zoekt Rob verbinding in zijn persoonlijk netwerk of boort een nieuw en passend netwerk aan om de inhoudelijke standpunten van Volt te versterken. In de campagne zal Rob zich met name profileren met een brede inhoudelijke kennis op diverse thema’s. Authenticiteit, echte interesse in burgers zal in zijn campagne leidend zijn. Liever luisteren dan uitleggen wat Volt vindt. Zijn verkiezingsslogan is dan ook Luisten, Samenwerken, Doen!