Kandidaat Loek Durieux

Advies lokale kandidatencommissie

Loek komt in de gesprekken over als een vriendelijke, benaderbare en ambitieuze jongeman. Hij is communicatief vaardig en kan goed verbinding maken in een gesprek. Hij is zelfreflectief en gaat goed om met feedback. Vanuit een master politieke geschiedenis en een grote interesse in Europese politiek is Loek lid geworden bij Volt.

Hij heeft zich kandidaat gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen omdat hij zich graag inzet om het Volt gedachtegoed actief te verspreiden. De drie beleidsthema’s waar Loek zich sterk mee verbonden voelt zijn Wonen, Criminaliteit & Veiligheid en Energie & Klimaat. Hij identificeert zich sterk met de Volt waarden en kan vanuit daar goed overbrengen wat voor verbeteringen hij voor Utrecht voor zich ziet.
Loek wil in de campagnetijd actief de straat op en met mensen gaan praten. Hij heeft zelf in Utrecht een privé netwerk van vrienden, studiegenoten en de sportvereniging die hij kan mobiliseren. Daarnaast wil hij met een aantal sleutelpersonen binnen het Utrechtse bedrijfsleven contact leggen om zo bij andere groepen binnen te komen. Hij is voor een wijkgerichte aanpak.
Loek heeft als talent dat hij in een groep een fijne sfeer kan creëren waardoor mensen samen met plezier naar een resultaat toewerken. Omdat hij momenteel werkt als beleidsadviseur bij de Gemeente Amsterdam kent hij zijn weg binnen de ambtenarij en kan hij snel waarde toevoegen voor Volt!