Kandidaat Charlotte Passier

Advies lokale kandidatencomissie

Charlotte heeft zich tijdens de twee interviews met de kandidatencommissie op heldere en doordachte wijze neergezet als kandidaat lijsttrekker. Charlotte geeft gericht en prettig antwoord op vragen, denkt na over haar antwoorden en weet hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden. Ze houdt de gesprekslijn goed vast waardoor een duidelijk beeld ontstaat van haar vaardigheden en capaciteiten.

Haar motivatie voor volksvertegenwoordiger van Volt in de Utrechtse politiek komt voort uit haar groeiende politieke en sociaal-maatschappelijke betrokkenheid en haar behoefte om vanuit positiviteit en pragmatisme sturing te geven aan duurzaam en toekomstbestendig gemeentelijk beleid.
Charlotte is gewend om zich nieuwe thema’s snel eigen te maken. Ze heeft een voorkeur voor het sociale domein, veiligheid en de aanpak van tweedeling in de maatschappij.
Charlotte is makkelijk benaderbaar, positief en oplossingsgericht ingesteld en heeft overzicht. De kancie beoordeelt dit als belangrijke Volt leiderschapskwaliteiten in een politiek speelveld waar verantwoording moet worden afgelegd aan zowel de Utrechtse achterban als de fractie en de Volt organisatie.
Een politiek actieve en zichtbare rol is nieuw voor Charlotte. Daarin zal ze moeten groeien. Die potentie heeft ze duidelijk, en zal ze tonen tijdens de campagne en in het uitbreiden van het Utrechtse netwerk.