Kandidaat Anton Stam

Advies lokale kandidatencomissie

Anton heeft een heldere en doordachte communicatiestijl waarbij hij concreet en zorgvuldig formuleert. Hij kan de Volt boodschap uitstekend en met enthousiasme overbrengen. Anton heeft zich tijdens de twee interviews neergezet als een relevante kandidaat lijsttrekker in het bezit van de juiste vaardigheden en capaciteiten. In externe communicatie en met de pers zal hij accuraat en deskundig antwoorden op vragen, weet hij hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden en de gesprekslijn goed vast te houden.

Zijn motivatie als volksvertegenwoordiger van Volt in de Utrechtse politiek komt voort uit een langdurige politieke belangstelling en betrokkenheid. Hij is goed geïnformeerd over het beleid en de structuur van Volt en zal zijn weg daarin kunnen vinden tijdens een Raadsperiode. Voor Anton staan thema’s rondom klimaat, duurzaamheid, verbondenheid (inclusiviteit en participatie) centraal. Evenals de woningmarkt. Zijn streven is om met energie en enthousiasme bij te dragen aan een toekomstbestendige Utrechtse samenleving.
Anton is initiatiefrijk, positief en op consensus gericht. De kandidaten commissie beoordeelt dit als belangrijke Volt leiderschapskwaliteiten. Het meenemen van zowel de Utrechtse achterban als de fractie en de Volt organisatie mag daarbij niet vergeten worden. De verwachting is dat hij hierin zal groeien tijdens de campagne en het uitbreiden van zijn Utrechtse netwerk.
Een politiek actieve en zichtbare rol is toegesneden op Anton. Als ambitieuze startende politicus zal hij zich nog een aantal finesses moeten eigen maken. Die potentie heeft hij duidelijk.