Kandidaat Folckert van der Molen

Advies lokale kandidatencommissie

Folckert laat een prettige en toegankelijke persoonlijkheid zien. HIj is communicatief sterk onderlegd, weloverwogen in zijn woordkeuze en beschouwend. Hij komt gedecideerd, stressbestendig en rustig over. Hij is analytisch, behoudt het overzicht en is nauwkeurig. Hij hoeft niet perse op de voorgrond te staan, maar draagt zijn steentje bij om anderen op de voorgrond te laten staan.

Hij heeft een duidelijke visie op de rol van bestuurslid/secretaris. Vanuit deze ondersteunende rol in het bestuur wil Folckert voor stabiliteit zorgen, structuur aanbrengen en een signalerende rol spelen in de groeiende organisatie van Volt Utrecht. Complexe structuren eenvoudig neerzetten is zijn kracht en andere helpen waar het nodig is zijn streven.
Dit jaar is Folckert lid geworden van Volt en wil nog groeien in zijn mate van betrokkenheid. Hij heeft in het beleidsteam bijgedragen aan het formuleren van het klimaatbeleid en ook na de pitches tijdens de beleidsavond actief deelgenomen.
Folckert heeft in het verleden ervaring opgedaan in soortgelijke bestuursrollen in zijn studententijd (o.a. Europese studenten organisatie), zowel als voorzitter en ook als secretaris. Hij heeft een goed beeld van wat er van hem verwacht wordt.
Kortom Folkert is een geschikte kandidaat als bestuurslid/secretaris, een prettige persoonlijkheid, voegt kwaliteiten toe en hij heeft een duidelijke visie op wat er nodig is voor groeiende organisatie als die van Volt Utrecht.