Kandidaat Fien van Walbeek-Gijsbertsen

Advies lokale kandidatencommissie

Fien is welbespraakt, enthousiast en heeft een open mind. Ruime ervaring als secretaris in verschillende omgevingen. Zij is praktisch ingesteld, creëert snel overzicht en werkt gestructureerd. Zij zal niet snel op de voorgrond treden om de pers te woord te staan, maar zorgdragen voor een goede communicatiestructuur is haar ding. Zij zal met name op de achtergrond haar bijdrage leveren en minder op de voorgrond treden.

Zij heeft de politieke context in de afgelopen jaren van verschillende kanten goed leren kennen. Enerzijds als bestuurs- en beleidsadviseur in twee gemeenten. Zij adviseert over politiek gevoelige thema’s, draagt zorg voor agendasetting en verslaglegging. En anderzijds heeft Fien ruime ervaring in een Utrechtse wijkraad als lid en secretaris. In die rol heeft ze burgerparticipatie in de praktijk gebracht. Die ervaring heeft ze recent ook gedeeld in het beleidsteam.
Als secretaris brengt ze structuur in processen om overzicht te krijgen, contacten opbouwen met teams, overzicht bewaken en inzicht wat er speelt. Zij fungeert als aanspreekpunt voor procedurele vraagstukken, communicatie intern en extern. Zij typeert zich als energiek, oplossingsgericht en observerend.
Resumerend, Fien is een geschikte kandidaat als bestuurslid/secretaris, enthousiast en gedreven, organisatorisch sterk met grote betrokkenheid bij de stad en Volt Utrecht.