Hoe vind ik mijn weg binnen Volt regio Eindhoven

Op deze pagina is alles te vinden over wat Volt regio Eindhoven doet en wie je moet bereiken als je een bijdrage wilt leveren of vragen, opmerkingen en/of feeback hebt.

Inleiding

Mediakanalen binnen Volt Eindhoven:
Social Media
Whatsapp groepen
Discord
Drive Mappen
Workplace

Teams binnen Volt Eindhoven:

Bestuur
Campagne
Logistiek
Communicatie
Community
Fundraising
Events
Beleid
Kandidaten Commissie

Structuur binnen Volt Eindhoven:

Kernteam

Kennisbank Volt Nederland

Mediakanalen binnen Volt Eindhoven

Binnen Volt Eindhoven hebben wij verschillende soorten media en communicatiekanalen met verschillende functies. Deze kanalen zullen met link en beschrijving genoemd worden in dit hoofdstuk

Social media

We hebben verschillende social media kanalen die voor het grootste gedeelte worden gebruikt om campagne mee te voeren, maar ook om informatie te delen over bijvoorbeeld evenementen. Om zoveel mogelijk bereik te krijgen en jullie op de hoogte te houden over de campagne zouden wij het waarderen dat jullie deze kanalen zullen volgen.

Whatsapp Groepen

Er zijn twee groepen in regio Eindhoven die vrij toegankelijk zijn voor iedereen.

INFO 🟣 Volt Eindhoven 🟣

Info kanaal van Volt Eindhoven. Hier worden alle berichten gedeeld vanuit landelijk of het kernteam! We proberen in deze groep het aantal berichten te houden op ongeveer 2 berichten per week, zodat het groepsgesprek niet als spam wordt ervaren.

Volt Eindhoven ZO Brabant

Deze groep is voor contact met het kernteam (dit word verder besproken bij Structuur binnen Volt Eindhoven) en het organiseren van onofficiële of externe evenementen. Dit houdt dus in als jij ergens in de stad een biertje wilt doen met wat Volters uit de buurt dat je hier je uitnodiging kunt sturen en als je een evenement hebt waar je denkt dat er ook wat Volters willen aansluiten dat je die hier ook kan delen!

Discord

Dit is een link naar het landelijke Discord kanaal, als je hier in de welkomstlounge zegt dat je behoort tot de regio Eindhoven krijg je toegang tot de lokale Discord channels, die bedoeld zijn om in te discussiëren over bepaalde politieke onderwerpen.

Drive Mappen

Met deze link en een Volt-account die aan te vragen is bij het Bestuur van Volt Eindhoven, kan je toegang krijgen tot de algemene mappen. Denk hierbij aan notulen van vergaderingen en allerlei andere dingen.

Workplace

Workplace is de tool die door Volt Europa wordt gebruikt, via dit platform kun je dus in contact komen met Volters uit andere landen. Om toegang te krijgen tot de Volt Workplace moet je wederom een Volt-account aanvragen bij het Bestuur.

Teams binnen Volt Eindhoven

In dit hoofdstuk worden de verschillende teams die we in ons regioteam hebben besproken en uitgelegd waar zij verantwoordelijk voor zijn. Als je graag in een van deze teams plaats wilt nemen kun je contact opnemen met het bestuur of met de leads die ook genoemd zijn in dit hoofdstuk.

Bestuur

Ons lokale bestuur bestaat uit de democratisch verkozen eindverantwoordelijke mensen binnen Volt Eindhoven. Het is de taak van het bestuur om het overzicht te houden binnen de organisatie en te kijken of alle functionele teams zoals die worden besproken in de volgende alinea’s goed lopen. Zonodig zal het bestuur inspringen en aanvullen. De bestuursleden staan klaar om al jullie vragen te beantwoorden en/of jullie door te sturen naar de juiste persoon.

Elke maandag 11:00 vergadert het bestuur online en is er een mogelijkheid voor leden om aan te sluiten om vragen te stellen en/of ideeën en opmerkingen te geven ten voordele van onze lokale partij. De vergadering is bij te wonen via de volgende link: Link naar meeting.
Verder zijn zij te bereiken via de volgende mailadressen:

Campagne

Het campagneteam in Eindhoven is verantwoordelijk voor het organiseren van de campagne. Dit houdt in dat zij bezig zijn met het opzetten van zowel online als offline campagne. Dit team werkt nauw samen met eigenlijk alle teams die hierna volgen en zijn verantwoordelijk dat Volt in de regio Eindhoven duidelijk aanwezig is en zoveel mogelijk stemmers binnenhaalt.

Hierbij kan je denken aan het designen en maken van bepaalde campagne materialen samen met het logistiek team, social media posts opstellen samen met het communicatie team of grote flyeracties opzetten samen met het events team!
Als je ideeën hebt hoe we Volt in de regio Eindhoven echt op de kaart kunnen zetten of het campagneteam wilt versterken dan kan je mailen naar de volgende mailadressen:

Communicatie

Het communicatie team is verantwoordelijk voor de social media pagina’s en controleren eigenlijk alle communicatie die andere teams naar buiten willen brengen. Hierbij kan je denken aan uitnodigingen voor evenementen maar zeker ook aan teksten die op flyers staan die op hun beurt weer gemaakt zijn door het campagne team.

Ook houd het communicatie team zich bezig met het contact leggen en onderhouden met de media in campagnetijd.
Mocht je een steentje willen bijdragen of feedback hebben over bepaalde communicatie kan je mailen naar:

Community

Het community team is verantwoordelijk voor het gedeelte HR binnen onze lokale partij. Dit houdt in dat iedereen die zich aanmeldt bij Volt en in de regio Eindhoven woont eerst wordt gecontact door het community team. Daarna kan deze daadwerkelijk ‘geonboard’ worden en toegevoegd aan een eventueel team en/of andere communicatiekanalen. Tegelijkertijd probeert het community team ook de interne communicatie zoveel mogelijk te stroomlijnen uiteraard in goed overleg met het communicatieteam.

Uiteindelijk is dit team verantwoordelijk dat iedereen zijn weg goed kan vinden binnen Volt, iedereen zich fijn voelt en op de juiste plekken worden ingezet als zij een bijdrage willen leveren aan onze lokale tak. Als er vragen, opmerkingen of tips zijn voor het community team kan je mailen naar:

Fundraising

Het fundraising team is verantwoordelijk voor het binnenhalen van het geld voor de campagne. Dit wordt gedaan door leuke ideeën te bedenken waardoor mensen eventueel kleine bedragen willen doneren, zoals een belactie met een leuk cadeautje bij een donatie hoger dan een x aantal euro’s. Maar denk hierbij ook aan het organiseren van fundraising events waar (toekomstige) Spinoza Circle leden worden uitgenodigd om grotere donaties te doen.

Mocht je geld willen doneren aan onze lokale afdeling dan is dat mogelijk via de volgende link:

Mocht je vragen, opmerkingen of tips hebben voor het fundraising team kan je mailen naar:

Events

Het events team is zoals de naam al weggeeft verantwoordelijk voor het organiseren van de verschillende evenementen die het lokale team opzet. Denk hierbij aan de maandelijkse meet-up en congressen, maar ook aan (grootse) flyer momenten in samenspraak met het Campagne team.

Het events team zorgt bij deze activiteiten voor onder andere de locatie, de invulling, de aankleding en eigenlijk alles wat van belang is om het evenement zo leuk en gezellig mogelijk te maken!
Mocht je vragen hebben of eventueel geïnteresseerd zijn om te helpen met het organiseren van evenementen in de regio Eindhoven stuur dan een mail naar:

Beleid

Het beleidsteam is verantwoordelijk voor het maken en verbeteren van het beleid en het destilleren van dit beleid naar een verkiezingsprogramma. Ook kunnen de mensen die mee hebben geschreven aan het beleid eventuele ondersteuning gaan bieden aan eventuele kandidaten voor de gemeenteraad.

Voor vragen over het beleid kun je terecht bij:

Kandidaten Commissie

De kandidaten commissie houdt zich bezig met de selectie van kandidaten voor de gemeenteraad, het lokale bestuur en eventuele andere door het bestuur aan te wijzen functies. De leden van de kandidaten commissie (Lokancie Eindhoven) worden benoemd door de leden van de regio Volt Eindhoven.

Voor vragen kun je terecht bij:

Structuur binnen Volt Eindhoven

Om de verschillende teams ook nog goed samen te laten werken is er een bepaalde structuur georganiseerd die hier uitgelegd wordt.

Kernteam

Het kernteam speelt in deze structuur een hele belangrijke rol en is eigenlijk het verlengstuk van het bestuur en de manier om de steeds uitdijende organisatie bij elkaar te houden. Het kernteam bestaat uit alle leads van de functionele team die genoemd zijn in het vorige hoofdstuk die via het kernteam regelmatig met elkaar in contact komen.

Dit team komt om de week op maandagavond samen om de huidige stand van zaken in alle teams te bespreken zodat alle teams van elkaar op de hoogte zijn waar iedereen mee bezig is. Ook deze vergadering is om de week op maandag 10:00 online mee te beluisteren via de volgende link: Link naar meeting.

Kennisbank Volt Nederland

Om de zoektocht wat makkelijker te maken heeft Volt Nederland de belangrijkste Nederlandse en Europese documenten op 1 plek gezet. Deze zijn te vinden via de volgende link: